Bycie członkiem zespołu Careys oznacza pracę z ludźmi, którym możesz zaufać. Bez względu na wyzwanie, jakiemu musimy sprostać, wszyscy dajemy z siebie wszystko, by nieustannie się doskonalić. Każdy członek personelu jest w pełni oddany pełnionej przez siebie swojej roli, wykonując swoją pracę fachowo i dając świadectwo profesjonalizmu firmy. Wspieramy się nawzajem, dążąc do doskonałości we wszystkim, co robimy.

Cenimy relacje w zespole i z naszymi klientami. Efektywna współpraca leży u podstaw wszystkiego, co robimy. Wyznajemy zasadę nieustannego doskonalenia. W skład naszego zespołu wchodzą ludzie różnych narodowości, którzy działają wspólnie i wspierają się nawzajem. To świetne miejsce pracy.

Kenneth Doran - Managing Director

Kierownictwo

Kadra zarządzająca Seneca Resource Recovery posiada bogate doświadczenie w branży odzyskiwania surowców i produkcji paliw odpadowych. Nasi liderzy mogą się poszczycić się nie tylko doskonałymi umiejętnościami i bogatym doświadczeniem, ale także ugruntowaną siecią międzynarodowych kontaktów, które umożliwiają nam dostęp do szerokiego zakresu usług w naszym łańcuchu dostaw.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat zespołu.

Kariera

Chcemy, aby nasi pracownicy rozwijali się zawodowo i w pełni wykorzystywali swój potencjał. Zależy nam na tworzeniu stymulującego środowiska pracy, w którym każdy ma szansę na satysfakcjonującą karierę zawodową, a jednocześnie możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Kariera w Seneca Resource Recovery