Andrew jest kierownikiem produkcji w Resource Recovery Seneca i ma ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z zarządzaniem operacyjnym i zarządzaniem produkcją w Wielkiej Brytanii, Europie i Azji. Zdobył niesamowitą wiedzę na temat procesów przetwarzania odpadów i recyklingu. W swojej pracy koncentruje się na ciągłym podnoszeniu wydajności operacyjnej zakładu Seneca i dostawach do klientów.

Andrew jest odpowiedzialny za produkcję, transport i związane z tym funkcje administracyjne w zakładzie produkcyjnym Seneca, a także za zarządzanie wewnętrznymi potrzebami w zakresie recyklingu Grupy Carey.

Andrew Harper

Pytania i odpowiedzi

W firmie panuje kultura otwartości i pracowitości. Nasz zakład produkcyjny różni się znacznie od przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie, które także są części Grupy Carey. Nasza działalność opiera się na ograniczonej liczbie procesów, które charakteryzuje stosunkowo duża powtarzalność, dlatego bardzo się staramy, aby zespół był zaangażowany, zmotywowany i nieustannie dążył do doskonalenia. Cenimy naszych pracowników i ich wkład w firmę. Wierzymy w skuteczność interaktywnego stylu komunikacji, opartego na regularnych rozmowach ze wszystkimi członkami zespołu. Pozwala to zwrócić uwagę na problemy związane z działalnością i omówić rozwiązania, jednocześnie koncentrując się na dobrostanie pracowników i zapewniając bezpieczeństwo w szerokim znaczeniu tego słowa.

Jesteśmy uczciwi wobec naszych klientów. Nie zawsze mówimy im to, co chcieliby usłyszeć, ale szczerość wobec klientów czy dostawców jest koniecznością. Nawet gdy problem wydaje się bardzo trudny, wolimy przedyskutować sytuację i znaleźć korzystne dla obu stron rozwiązanie.

W obrębie firmy stosujemy pewne konkretne miary. Zasadniczo polega to na tym, że do produkcji potrzebujemy surowca, który musi mieć konkretną jakość. Staramy się przetwarzać cztery i pół tysiąca ton materiału tygodniowo, ale codziennie monitorujemy ilości, by zgadzały się z zamówieniami elektrowni, ponieważ nie możemy przekroczyć pewnych ilości i produkować więcej, niż jesteśmy w stanie przewieźć. Jednym z moich najważniejszych zadań jest kontrola ilości materiału przetwarzanego w zakładzie. Poza tym dbam też o bezpieczeństwo i czystość.

Branża staje się coraz bardziej konkurencyjna. W porównaniu z 2010 r., kiedy zaczynaliśmy, obecnie działa na niej dużo więcej firm, które próbują robić to, co my. W obliczu tych wyzwań, staramy się poprawiać jakość naszych produktów, poddając recyklingowi więcej elementów i wytwarzając paliwa lepiej dostosowane do potrzeb konkretnego typu elektrowni. Zasadniczo naszym celem jest wytwarzanie paliw w formie stałej, co jest znacznie trudniejsze. Aby zrealizować te ambicje, inwestujemy około 500 000 GBP w nowe maszyny.

Oprócz zarządzania wprowadzeniem nowej maszyny do zagęszczania, która pozwoliła nam przejść od belowanego RDF na RDF w stanie luźnym, moją największą dumą jest opracowanie systemu kontroli magazynowej i kontroli maszyn, który działa od ubiegłego roku. Informacje o maszynie trafiają teraz bezpośrednio do bazy danych i są monitorowane, aby zidentyfikować powtarzające się problemy i czas naprawy. Wszystkie materiały eksploatacyjne i części zapasowe są monitorowane w tej samej bazie danych, a w momencie przekroczenia ustalonych pułapów, do dostawców automatycznie przesyłane są zamówienia.