Kenneth dołączył do Seneca w 2012 r. jako dyrektor generalny, wnosząc do firmy rozległą wiedzę i doświadczenie w branży zdobyte w trakcie 16-letniej kariery na wysokich stanowiskach operacyjnych i kierowniczych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Irlandii, gdzie zajmował się zarządzaniem procesami przewożenia i gromadzeniem odpadów, po czym w 2010 r. przeniósł się do Anglii, aby objąć stanowisko dyrektora generalnego w zakładzie zajmujących się przetwarzaniem i odzyskiem odpadów na dużą skalę.

W trakcie swojej kariery Kenneth zdobył ogromne doświadczenie na rynkach paliw odpadowych, które idealnie odpowiadało wymogom firmy Seneca. W ostatnich latach skoncentrował się na realizacji ambitnego celu, jakim jest zapewnienie firmie Seneca pozycji jednego z wiodących producentów RDF w Wielkiej Brytanii, oraz na budowaniu długofalowych partnerstw z wiodącymi europejskimi operatorami w branży wytwarzania energii z odpadów.

W 2015 r. Kenneth objął stanowisko dyrektora produkcji, po czym awansował na stanowisko dyrektora zarządzającego w 2016 r.

Kenneth Doran

Pytania i odpowiedzi

Cenimy wartość dobrego zespołu i relacji z klientami. To fundament naszej działalności.

W firmie obowiązuje kultura nieustannego doskonalenia. Analizujemy swoje procesy, starając się je udoskonalać i poszerzać ofertę usług.

Kierujemy się bardzo prostą, ale ważną zasadą. Nasze podejście do przetwarzania odpadów i jakości nie jest typowe dla tej branży, gdyż postrzegamy je w kategoriach procesu produkcyjnego. Nacisk na jakość i wydajność pozwoliła nam stworzyć doskonałe środowisko pracy, na czym korzystają nasi klienci. To właśnie odróżnia nas od konkurencji.

W 2016 r. stało się dla mnie jasne, że europejskie rynki paliw odpadowych najprawdopodobniej osiągną poziom dojrzałości, co spowoduje brak możliwości odzyskiwania energii na rynkach holenderskich, skandynawskich i niemieckich, które dla firmy z Wielkiej Brytanii są kluczowe. Zrozumieliśmy, że aby zapewnić stały wzrost i rozwój, Seneca musi ewoluować, zmieniać procesy produkcyjne, zakres paliw i wejść na rynki wschodzące.

W 2016 r. stało się dla mnie jasne, że europejskie rynki paliw odpadowych najprawdopodobniej osiągną poziom dojrzałości, co spowoduje brak możliwości odzyskiwania energii na rynkach holenderskich, skandynawskich i niemieckich, które dla firmy z Wielkiej Brytanii są kluczowe. Zrozumieliśmy, że aby zapewnić stały wzrost i rozwój, Seneca musi ewoluować, zmieniać procesy produkcyjne, zakres paliw i wejść na rynki wschodzące.

Niewątpliwie będzie to wprowadzenie nowego systemu załadunku kontenerów w naszym zakładzie produkcyjnym.

Spotkaliśmy się z naszym partnerem, firmą Twence. Podzielili się z nami swoimi zastrzeżeniami co do wydajności procesu wyładunku w ich zakładzie i stwierdzili, że dostawa RDF w stanie luźnym do ich magazynu byłaby idealnym rozwiązaniem.

Wraz z naszym partnerem logistycznym wdrożyliśmy rozwiązanie, które zaowocowało zainstalowaniem w naszym zakładzie nowego systemu, tzw. Slide System. Udało się spełnić oczekiwania naszego partnera Twence, a my zyskaliśmy nowe rozwiązanie logistyczne.