Luke jest dyrektorem ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska w firmie Seneca, do której dołączył w 2011 r. Jako kierownik produkcji, Luke odegrał wiodącą rolę w zaszczepianiu nowych metod produkcji, takich jak techniki „Lean 5S”. Firma zawdzięcza mu postępy w zakresie stosowania narzędzi, standaryzacji i redukcji strat. 

Po pięciu latach pracy w obszarze produkcji, Luke zmienił stanowisko: teraz odpowiada za obszar zdrowia i bezpieczeństwa, który jest jego pasją. Blisko współpracując z zespołem ds. produkcji, Luke zmienił podejście firmy do kwestii zdrowia i bezpieczeństwa, opracowując szereg standardów w ramach Metody Carey, które stanowią punkt odniesienia dla sposobu pracy w firmie.

Luke Cassidy

Pytania i odpowiedzi

Staramy się tworzyć środowisko pracy, które jest wesołe i przyjazne, a zarazem bezpieczne dla wszystkich. Zachęcamy do otwartości: chcemy, by pracownicy wiedzieli, że mogą z nami rozmawiać. Naprawdę dbamy o nasz personel. Chcemy, aby szli do przodu i czuli, że cenimy ich wkład w rozwój firmy.

Fascynuje nas wyszukiwanie talentów i wspieranie ich. Cieszymy się, że możemy zapewnić pracownikom możliwości rozwoju. Staramy się rzucać swoim zespołom wyzwania, zapewniając im przy tym odpowiednie środowisko pracy, zasoby i narzędzia, dzięki którym mogą w pełni wykorzystać swój potencjał. Wierzymy, że nasza firma oferuje szanse rozwoju kariery wszystkim osobom o pozytywnym nastawieniu.

Zachęcamy pracowników do dialogu i zaangażowania na wszystkich poziomach. Jako zarząd, stawiamy sobie jasne oczekiwania i przejawiamy je w swoim zachowaniu, dając innym przykład postępowania. 

Nieustannie doskonalimy naszą działalność, dlatego poczyniliśmy ostatnio duże inwestycje w nową linię do belowania i owijania oraz linię sortowniczą MRF, zastępując w ten sposób linie, z których korzystaliśmy przez ostatnie sześć lat. Przyspieszy to proces przetwarzania odpadów, zwiększy ilość odzyskiwanych materiałów oraz wydajność i niezawodność naszych procesów. Inwestując w zakład dajemy naszym klientom pewność, że możemy niezawodnie świadczyć im usługi, które spełnią ich potrzeby. Organizując regularne szkolenia i realizując programy rozwoju zawodowego pracowników, Seneca gwarantuje również niezawodność i jakość oferowanych produktów. Wszyscy korzystają na rozwoju pracowników, połączonym z silnym przywództwem i pozytywną kulturą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, która jest dla nas jednym z priorytetów.

Nasycenie runku w zakresie RDF o niskiej wartości kalorycznej w Holandii i Niemczech, które przełożyło się na ograniczoną zdolność produkcyjną zakładów EfW, skłoniło nas do dywersyfikacji, decyzji o wejściu na inne rynki i poszerzeniu gamy o nowe produkty. Obecnie produkujemy doskonałe paliwa o wysokiej wartości kalorycznej na eksport do Polski, która do tej pory uznawana była za niedostępny rynek.

Na początku 2016 r. byłem odpowiedzialny za wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w firmie Seneca z certyfikatami ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001. Z dumą mogę powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. Zmiany przyniosły ogromne korzyści firmie i wszystkim zainteresowanym.