LondonEnergy świadczy przyjazne środowisku usługi w zakresie gospodarowania odpadami w północnym Londynie. Dzięki nim, ponad 90% odpadów nie trafia na składowiska.

Jako specjalistyczny zakład wytwarzający paliwa odpadowe (RDF), Seneca Resource Recovery wspiera LondonEnergy podczas prac konserwacyjnych, umożliwiając tej firmie kontynuację działalności, polegającej na redukcji ilości odpadów trafiających na wysypiska.

Oprócz odbierania odpadów z LondonEnergy, firma Seneca przekazuje nadwyżki odpadów należącemu do LondonEnergy zakładowi wytwarzającemu energię z odpadów.

Klient
LondonEnergy
Miejsce
Anglia