Nasza doskonale rozwinięta sieć produkcyjna i eksportowa w zakresie paliw odpadowych (RDF) sprawia, że jesteśmy idealnym partnerem strategicznym dla władz samorządowych w Wielkiej Brytanii. Ponadto nasza wiedza, zakres usług i długoterminowe kontrakty w zakresie RDF pozwalają nam dostarczać klientom z sektora publicznego rozwiązania w sferze przetwarzania odpadów komunalnych, które umożliwiają całkowitą eliminację składowania odpadów.

Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów umożliwiają nam przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych i pozostałości z procesów oczyszczania ulic; pomagamy władzom lokalnym w realizacji ich celów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Od maja 2016 r. Seneca świadczy usługi w zakresie utylizacji odpadów hrabstwu Norfolk, odbierając około 30 000 ton odpadów komunalnych rocznie. Już od pierwszego dnia jakość usług firmy Seneca przekroczyła nasze oczekiwania. Proces przebiega bardzo sprawnie, zredukowaliśmy zarazem koszty, jak i uciążliwość dla środowiska.

- Joel Hull - szef działu odpadów, Rada Hrabstwa Norfolk