Seneca Resource Recovery zapewnia podmiotom zarządzającym odpadami w Londynie i południowo-wschodniej Anglii dostęp do bezpiecznych, niezawodnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie odbioru odpadów.

Nasz całodobowy zakład na Wembley zapewnia szybki i sprawny odbiór odpadów, umożliwiając naszym klientom maksymalizację produktywności floty, przy 100-procentowym współczynniku wykorzystania odpadów, które są przetwarzane zamiast trafiać na składowiska.

Przetwarzamy odpady komunalne, budowlane, handlowe/przemysłowe i resztkowe w paliwo odpadowe, zapewniając ekologiczną alternatywę dla składowania odpadów i wspierając naszych klientów w realizacji celów związanych z ochroną środowiska.