Firma Seneca Resource Recovery dysponuje niezbędnymi zasobami i specjalistyczną wiedzą, dzięki którym może świadczyć klientom w południowo-wschodniej Anglii usługi usuwania odpadów w sytuacjach awaryjnych, w tym wielkoskalowe usługi oczyszczania terenu i bezpieczne usuwanie odpadów niebezpiecznych.

Dzięki naszej niezawodnej flocie i działającemu przez całą dobę zakładowi na Wembley, możemy szybko reagować na potrzeby klientów, którzy potrzebują rzetelnego wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami. Zapewniamy wsparcie również w nieoczekiwanych sytuacjach związanych z odzyskiem odpadów. Nasze zespoły mają doświadczenie w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami kryzysowymi, zdobyte dzięki realizacji zleceń dla firm zarządzających nieruchomościami, właścicieli nieruchomości, władz lokalnych i sektora zarządzania obiektami.