Nasze podejście opiera się na dążeniu do doskonałości we wszystkim, co robimy. Zapewniamy naszym pracownikom silne przywództwo i odpowiednie środowisko pracy, ponieważ przekłada się to na konsekwentne i niezawodne świadczenie usług naszym klientom. Naszej działalności przyświeca wizja budowania dynamicznej i innowacyjnej firmy.

TCW Translated PL

Maszyny i flota Carey

Grupa Carey posiada i obsługuje ponad 2 000 specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz flotę ponad 500 samochodów ciężarowych i dostawczych. Ma to kluczowe znaczenie dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Carey.
Aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę, zakład poddawany jest regularnym inspekcjom i pracom konserwacyjnym. Posiadamy najwyższego poziomu certyfikaty, w tym FORS i CLOCS (standardy promujące bezpieczne poruszanie się samochodów ciężarowych na drogach).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Naszym podstawowym obowiązkiem jest ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników. W tym celu organizujemy szkolenia o najwyższym standardzie, dbamy o bezpieczeństwo i wysoką jakość środowiska pracy, zapewniamy odpowiedni nadzór oraz skuteczną komunikację na wszystkich poziomach.
Nasza wewnętrzna inicjatywa Safe Home Every Home (SHED) jest osadzona w kulturze firmy i w pełni odpowiada wymogom akredytowanego przez ISO zintegrowanego system zarządzania, który obejmuje ISO 9001, 14001 i 18001.

Zrównoważony rozwój

Paliwa odpadowe (RDF) stanowią ekologiczną alternatywę dla składowania odpadów, które odzyskuje się i zamienia w cenne źródło ciepła i energii.

Prowadzony przez nas eksport RDF do europejskich zakładów odzyskiwania energii jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ wysoce efektywna kogeneracja zapewnia oszczędności znacznie przewyższające emisje związane z transportem RDF na kontynent. Nasi partnerzy działający w branży odzysku energii wytwarzają energię elektryczną, wykorzystują ciepło w systemach ciepłownictwa lub w przemyśle i dokonują recyklingu pozostałości, takich jak popiół, które zostają wykorzystane np. do budowy dróg.

Doskonalenie jakości i wydajności

Seneca dostarcza swoim partnerom wysokiej jakości paliwo niezawodnie i terminowo.

Zależy nam na nieustannym rozwoju naszych procesów produkcji paliwa, łańcuchów dostaw i systemów logistycznych, aby w pełni zaspokoić potrzeby rynku i zapewnić naszym partnerom wysoką wartość dodaną.

W ramach tych starań, poczyniliśmy ostatnio znaczne inwestycje w innowacyjne technologie logistyczne i sprzęt do wytwarzania RDF, dzięki czemu ugruntowaliśmy pozycję firmy Seneca jako lidera na rynku.